יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
דבר המנהלת שכבות וכיתות חדר מורים יצירת קשר
קבוצת אלונים בפייסבוק
מוזמנים להצטרף לקבוצה החדשה

תגובות: 0
צפיות: 239
 

תקנון בית ספר "אלונים" נוכחות ועמידה בלוח זמנים באלונים אנו שמים דגש על ערך ההתמדה כדרך חיים, כתנאי בסיסי להצלחתו של התלמיד. ההתמדה כוללת נוכחות קבועה של התלמיד בשיעורים, בטקסים ובטיולים. üיום הלימודים מתחיל בשעה 08:00 בבוקר, כל איחור בבוקר ובמהלך יום הלימודים יירשם בסמארטסקול. בפעם השלישית התלמידים יקבלו מכתב וההורים יוזמנו לשיחה עם מחנכת הכיתה. üיציאה מהכיתה בזמן השיעורים, הינה רק באישור המורה. üיציאה משטח ביה"ס לפני תום יום הלימודים, תתאפשר לאחר אישור המזכירות ובליווי מבוגר. üהיעדרויות: עם החזרה לביה"ס יש להציג אישור הורים על ההיעדרות. מעל שלושה ימים יש להציג אישור רפואי. תלבושת אחידה והופעה הולמת üיש להקפיד על הופעה הולמת, ולהגיע בתלבושת עם סמל ביה"ס. בחורף ניתן להגיע גם עם סווטשרט חלק. üבימי שישי, טקסים ואירועים מיוחדים, יש להגיע בחולצת בי“ס לבנה. üלשיעורי חינוך גופני יש להגיע עם מכנסי ספורט ונעלי התעמלות, תלמידים ללא הופעה הולמת, לא ישתתפו בשיעור. üאין להגיע לבית הספר בגופיות, חולצות בטן, מכנסונים וכפכפים לרבות כפכפי קרוקס, חל איסור על פירסינג. אין למרוח לק ולהתאפר — תלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה עד אשר יוחלף הלבוש ללבוש הולם. üתספורות: יש להגיע לביה"ס בשיער אסוף. חל איסור על צביעת שיער וגילוח חלקי - כיתוב או סמל בשיער (למעט בפורים). אין לחבוש כובע בשיעור, אלא אם השיעור נערך בחוץ. שימוש באמצעים טכנולוגיים üחל איסור על שימוש בטלפון נייד במהלך כל זמן השהייה בביה“ס - במקרה של שימוש, המכשיר יוחרם, ויוחזר להורי התלמיד בלבד. אין לצאת מהשיעור ולהתקשר להורה, בכל בעיה יש לפנות לצוות החינוכי, אנו נמצאים כאן בשבילכם! üאין להביא משחקים לביה“ס, מלבד משחקי חשיבה. כל משחק אחר יותנה באישור הנהלת ביה"ס. במקרה של הפרה המשחק יוחרם ויוחזר להורי התלמיד. התנהגות הולמת בבית הספר üאין לחכות למורה בכניסה לכיתה! üיש לקבל את המורה בעמידה במקום ולהפסיק כל עיסוק אחר. üעל התלמידים להגיע עם הציוד הנדרש ולהניחו על השולחן, טרם כניסת המורה לכיתה. üבכיתה, לא קמים בזמן שיעור. אם הדבר דחוף יש להצביע ולהמתין לרשות המורה. üבשעת דיון יש לדבר ברשות ובאופן מכבד. üעל התלמידים להגיע מוכנים בכל שיעור ולבצע את המטלות בבית ובכיתה. üמהלך השיעור על התלמיד להתנהג בכבוד כלפי המורה וחברי הכיתה, כדי לאפשר אוירה נעימה ולמידה מיטבית. üכל הפרעה למהלך תקין של השיעור תירשם בסמארטסקול. üיש להגיע מוכנים לכל השיעורים, ולבצע את המטלות הנדרשות, במקרה של אי ביצוע מטלות, המורה תדווח להורים במכתב 'לבן', והתלמידים יבצעו את המטלות בסוף יום הלימודים. במקרים חוזרים יבוא הדבר לידי ביטוי בתעודה. üמשחקי כדור – לפני תחילת יום הלימודים אין לשחק במשחקי כדור. בנוסף לא ניתן להביא לביה"ס כדורים קשיחים. אקלים חינוכי מיטבי באלונים אנו שואפים להבטיח את שלומם וביטחונם של כל באי ביה"ס, ולשמור על זכותם לשמירה על גופם, ועל בריאותם הפיזית והרגשית. (פגיעה רגשית כגון: לגלוג, הקנטות, כינויי לעג, ועוד... משפילה ופוגעת). הצוות החינוכי רואה חשיבות רבה בפיתוח הערך העצמי והדימוי העצמי של כל התלמידים, ונפעל למניעת פגיעה מכל סוג שהיא. חוקי מוגנות תגובה חינוכית אין לנהוג באלימות פיזית מכל סוג שהיא כלפי תלמיד ואיש צוות. לדוגמה: §נגיעה בגופו של האחר מתוך כוונה או כחלק ממשחק. לדוגמה: מכות, דחיפות, נגיעות בכפייה, השלכת חפצים" וכו'.. §נוכחות באירוע אלימות תוך עידוד והתלהמות. §חרם על ילדים. §אלימות בעלת גוון מיני. §פגיעה ברכוש הפרט והציבור. אין לנהוג באלימות מילולית בעל-פה, בתקשורת וברשתות החברתיות. §אין להפיץ שמועות, קללות, העלבות או צילומים ללא ידיעת והסכמת המצולם והוריו. §יש להימנע מאמירות פוגעניות כלפי הזולת, ולהימנע מפגיעה בשמו של האחר מתוך כוונה או כחלק ממשחק. האירוע יטופל בהתאם לשלבים הבאים: 1. פסק זמן מיידי למשך שעה ותיעוד האירוע על ידי כל התלמידים המעורבים. 2. ברור וקבלת החלטה ע“י איש הצוות שנכח במקום והמחנכת. 3. הוצאת מכתב צהוב (השעיה פנימית) או אדום (השעיה חיצונית) בהתאם לאירוע. 4. יידוע הורים, ובמידת הצורך ובהתאם לחומרת האירוע הזמנת הורים. התנהגות במהלך ההפסקות חוקי מוגנות תגובה חינוכית üהעלייה למגרש תעשה על פי לוח התורניות הבית ספרי. üחל איסור מוחלט לשחק במגרש, שלא ביום התורנות. üאין מכדררים, מוסרים או משחקים בכדור בתוך מבנה בית הספר. üהרחקה מהמגרש. üהחרמת הכדור ליום תורנות אחד. üהחרמת הכדור לשלושה ימי תורנות.